UAB Vandensauga

                        Įmonė įkurta 1995 metais

 
 


Atlikti projektai (pagrindiniai)


Projekto pavadinimas

Trukmė

Trumpas aprašymas

Šiaulių miesto vandentiekio tinklo hidraulinio modelio parengimas.

2015/08-2015/12

Parengtas ir sukalibruotas Šiaulių miesto vandentiekio tinklo hidraulinis modelis (480 km). Atlikti slėgio ir debito matavimai 35 tinklo vietose. Į 12 zonų sudalintas miesto vandentiekio tinklas.

Vandens gerinimo įrenginių projektai.

2015/01-2015/12
  

12 vandens ruošimo įrenginių techniniai - darbo projektai.

Vandens nuostolių mažinimas Ukmergės miesto vandentiekio tinkle.

2015/03-2015/10 

Atlikti slėgio ir debito matavimai, nustatytos vandens netekties vietos Ukmergės miesto vandentiekio tinkle. Atlikti slėgio ir debito matavimai 12 tinklo vietų. Tinklo zonavimo dabai atlikti pusėje miesto  vandentiekio  tinklo, įrengta 10 zonų. Projekto metu surastos 6 skylės vandentiekio tinkle. Atliktas įvadinių ir butų skaitiklių darbo tikslumo įvertinimas.

Šiaulių miesto vandenviečių  darbo optimizavimas.

2015/01-2015/06

Atlikta esamos miesto vandentiekio sistemos analizė mieste. Atliktas techninis ir ekonominis įvertinimas. Pateikti pasiūlymai vienos vandenvietės uždarymui.

Vandens gerinimo įrenginių Paberžės gyv., Vilniaus r. sav., statybos projektas.

2015/01-2015/06

Atliktas vandens gerinimo įrenginių technologinės dalies projektas. Įrenginių našumas 225 m3/d ir 17 m 3/h.

Vandens tiekimo įmonių darbuotojų mokymai.

2014/01-2015/06

Alytaus, Kretingos,  Kėdainių, Kupiškio, Lazdijų ir Rokiškio vandens tiekimo įmonių darbuotojų mokymai: vandens tiekimas; vandens ruošimas; nuostolių mažinimas; nuotekų valymas; nuotakynas; vandens ruošimas, teisinė apžvalga.

Vandens gerinimo įrenginių projektai.

2014/01-2014/12

14 vandens ruošimo įrenginių techniniai - darbo projektų.

Vandens netekties mažinimas Žemaičių Naumiesčio (Šilutės raj.) vandentiekyje.

2014/03-2014/10

Atlikti slėgio ir debito matavimai, nustatytos vandens netekties vietos Žemaičių Naumiesčio vandentiekio tinkle. Projekto metu surastos 6 skylės vandentiekio tinkle. 

Vandens gerinimo įrenginių Daniliškių gyv., Vilniaus m., statybos techninis ir darbo projektai.

2013-05/2013/09

Vandens gerinimo įrenginių techninis darbo   projektas.  Įrenginių našumas 300 m3/d ir 40 m3/h.

Vandens gerinimo įrenginių projektai.

2013/01-2013/12

16 vandens ruošimo įrenginių techniniai - darbo projektų.

Vandens netekties Alytaus vandentiekyje mažinimas.

2012/08-2013/02

Alytaus miesto vandentiekio tinklo įvertinimas.   Įrengtos 6 zonos vandentiekio tinkle, atlikti slėgio ir debito matavimai, nustatytos netekties vietos ir jos pašalintos. Parengta vandens nuostolių mažinimo strategija ir patikrinta praktikoje. Projekto metu surasta 12 skylių vandentiekio tinkle. Atliktas įvadinių ir butų skaitiklių darbo tikslumo įvertinimas.

Vandens gerinimo įrenginių projektai.

2011/01-2012/12

18 vandens ruošimo įrenginių techniniai - darbo projektų.

Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Darbėnuose. 

Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Kartenoje. 

Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Kūlupėnuose.

2011/11-2012/06

Techniniai ir darbo projektas. 

Darbėnų NVĮ nuotekų debitas 200 m3/d. 

Kartenos NVĮ nuotekų debitas 110 m3/d. 

Kūlupėnų NVĮ nuotekų debitas 110 m3/d.

Alytaus miesto vandentiekio tinklo aukšto slėgio zonos hidraulinio modelio parengimas.

2011/06-2012/03

Parengtas dalies Alytaus miesto vandentiekio tinklo hidraulinis modelis (113 km), didžiausias tinklo skersmuo DN500 mm. Modelis sukalibruotas, atlikti matavimai tinke, atlikti hidraulinio smūgio matavimai tinkle.

Vandens   netekties Vilkaviškio miesto vandentiekyje mažinimo studijos parengimas.

2011/05-2013/05

Atliktas Vilkaviškio miesto vandentiekio tinklo įvertinimas. Parengtas miesto vandentiekio tinklo hidraulinis modelis (84 km). Atlikti slėgio ir debito matavimai, nustatytos netekties vietos ir jos pašalintos. Atlikti slėgio ir debito matavimai 9 tinklo vietose, projekto metu surastos 8 skylės vandentiekio tinkle.

Vandens gerinimo įrenginių projektai.

2010/01-2011/12

8 vandens ruošimo įrenginių techniniai - darbo projektai.

Salantų ir Vydmantų nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija.

2010/01-2010/09

Techninis ir darbo projektas. 

Salantų nuotekų valyklos našumas 670 m3/d.

Vydmantų nuotekų valyklos našumas 860 m3/d.

Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio plėtros II etapo Vilkaviškio rajono savivaldybėje (Vilkaviškio ir Kybartų miestuose).  

2009/01-2010/03

Atlikti devyni techniniai projektai. Suprojektuota apie 3 km vandentiekio ir apie 5 km nuotekų tinklų. 

Paviršinio vandens (lietaus) nuotekų tvarkymo Jonavos miesto galimybių studijos parengimo   paslaugų teikimas.

2009/10-2009/12

Parengta Jonavos miesto lietaus nuotekų tinklų galimybių studija, nustatytas esamų tinklų hidraulinis pralaidumas ir numatyta plėtros perspektyva.

„Chmelnick vodokanal“ (Ukraina) ūkio techninis ir finansinis vertinimas.

2009/11-2009/12

Ukraina. Vandens tiekimo įmonės techninės ir finansinės būklės įvertinimas. Rekomendacijų privatizavimui rengimas.

Alytaus miesto paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo ir valymo galimybių studijos parengimas.

2009/01-2009/11

Parengta Alytaus miesto lietaus nuotekų tinklų galimybių studija, nustatytas esamų tinklų hidraulinis pralaidumas ir numatyta plėtros perspektyva. 

Kalvarijos miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros techninis projektas.

2008/05-2008/12

Atliktas techninis projektas. 

6 km vandentiekio ir 3 km nuotekų tinklų. 

Slėginės nuotekų linijos hidraulinis modeliavimas.

2008/09-2008/12

Pagrindinės slėginės nuotekų linijos Vilniaus mieste hidraulinio modelio sukūrimas ir esamos sistemos įvertinimas. Nuotekų linijos skersmuo DN 700 mm.

Klaipėdos lietaus ir drenažo   sistemų gerinimo ir plėtros koncepcija.

2007/05-2008/06

Klaipėdos miesto lietaus (paviršinių) nuotekų specialusis planas ir galimybių studija.

Ekspertų paslaugų, įvertinant esamų nuotekų valymo įrenginių technologinius parametrus, atlikimo. Užsakovas Aplinkos ministerija.

2007/11-2008/06

Įvertinta 11 miestų (didesnių kaip 10000 GE) nuotekų valymo įrenginiai, pateiktos rekomendacijos jų darbo tobulinimui.